Aktuality

5. dubna 2021

Velikonoční pondělí

Posledním svátečním dnem máme dnes velikonoč í pondělí. To se nese v duchu tradiční pomlázky, kdy chlapci vyrážejí hned ráno na koledu, vyšlehat děvčata. Koledníci přináší do domu štěstí a požehnání. Odměnou bývá zdobené vajíčko a barevná stuha na korbáči, tataru, či pomlázce.
Letos, tak jako vloni, si musíme vystačit v rodinném kruhu, ale i to se počítá. Přejeme vám krásné velikonoční pondělí, plné sluníčka, zdraví a pohody!