Aktuality

2. dubna 2021

Velký pátek

Tento den zvuk zvonů nahrazovaly řehtačky, či klapačky.
Velký pátek je dnem smutku nad smrtí Ježíše a také dnem půstu. V kostele se čítávala evangelia ze Starého zákona a zpívaly se pašije sv. Jana.
Podle tradic se nedoporučuje hýbat hlínou, ale zajít si ke studánce a omýt si v ní alespoň obličej má údajně přímo zázračné účinky.