Aktuality

16. března 2021

Významné dny naší historie

Pojďme si trošku v té naší covidové době „oprášit“ dějiny. Víte, které dny v březnu patřily mezi osudové? Dny, které by neměly upadnout v zapomnění?
Dne 14. března 1939 slovenský sněm odhlasoval vytvoření Slovenského štátu v čele s Tisem.
Během 15. března 1939 obsadila německá vojska české země.
Adolf Hitler vydal 16. března 1939 výnos o zřízení protektorátu Čechy a Morava.

Připomeňte si dějiny naší země. Ve stručnosti naleznete např. na stránce www.ustrcr.cz