Aktuality

31. prosince 2021

Podmínky pro získání slev za svoz odpadů

Jelikož se nám objevují stížnosti, že některým z vás nebyly poskytnuty slevy za třídění odpadů, musíme zopakovat podmínky pro jejich získání:

V období 30. 9. 2020 - 14. 10.2020  jste byli požádáni formou webových stránek a hlášením v místním rozhlase o kontrolu svých údajů v systému MESOH:
 

Pokud nemáte vyplněn dotazník, nemáte nárok na slevu, jelikož ji nelze jinak, než systémem vypočíst.
Dotazník můžete vyplnit sami elektronicky (postup viz foto), či prostřednictvím vyplnění dotazníků, které vám byly doručeny do domácností a jejich zasláním na OÚ, případně vás pomůže pracovnice OÚ Ing. Gregušová na základě vašeho požadavku.

Formuláře naleznete v sekci Informace o obci, sběrný dvůr, svozy odpadů a ještě jednou je zveřejňujeme zde:
Podmínky pro udělení EKO bodů: https://www.korytna.cz/progres/lib/files.php?id=517
odpadový dotazník: https://www.korytna.cz/progres/lib/files.php?id=512
inventura stanoviště: https://www.korytna.cz/progres/lib/files.php?id=513

Dodržujte prosím hmotnost vyváženého pytle s plastem 2,5 - 4 kg , při nižší hmotnosti nebude sleva poskytnuta: https://www.korytna.cz/progres/lib/files.php?id=516


POKUD NEMÁTE DOPOSUD DOTAZNÍK VYPLNĚN, PROSÍM UČIŇTE TAK! Je to jediný způsob, kterým získáte slevu za svoz odpadu.
Dotazník jednou za půl roku prosím aktualizujte.
To především z důvodu možných změn členů domácnosti aj.

Třídit odpad má smysl! Jednak šetříme naši planetu a jednak, jak jste jistě četli v Občasníku, bude docházet celorepublikově k nemalému navyšování cen za svoz odpadu. Kdo třídí, bude připraven. Slevy za vaše třídění jsou odměnou obce, za vaši ochotu a zodpovědnost.

Předejdeme tak zbytečným komplikacím. Děkujeme za pochopení.