Aktuality

18. ledna 2021

POZOR!

Kontrolujte si kódy na odpadních nádobách!


Vážení spoluobčané, kontrolujte si prosím průběžně na svých odpadních nádobách kód, který vám byl přidělen.
Pokud nebude čitelný, svozová firma vám odpad nevyveze, na což vás upozorní zanechanou nálepkou (viz příloha) na svozové nádobě s informací o neuskutečněném svozu.
Děkujeme za pochopení.