Aktuality

1. ledna 2021

Nový rok 2021

přání starosty


 

Vážení spoluobčané,
právě jsme se rozloučili s rokem 2020. S rokem, který nebyl pro nikoho z nás jednoduchý, přesto byl také nositelem dobrých zpráv. Dobrých zpráv ve smyslu spojení našich sil, ve smyslu součinnosti, ohleduplnosti a vzájemné pomoci.
Pro mě, jako starostu naší obce, bylo krásným pocitem pozorovat, kolik lidí ochotných podat pomocnou ruku v době krize mezi sebou máme. Děkuji vám všem. Ano, přišli jsme o společná setkání, společenské akce, o plesy, diskotéky, či Mikulášské setkání, při kterém společně rozsvěcujeme vánoční strom. Na druhou stranu mnozí z nás objevili kouzlo společných rodinných posezení.
Mnozí z nás se po delší době dokázali zastavit, aby zjistili, že také klid pro načerpání nových sil není k zahození. Přišlo období, kdy se děti netěší na uhelné prázdniny, jak tomu bylo v době minulé, ale naopak se těší do školy, na setkání se svými kamarády, což bývalo obyčejně běžnou věcí.  Někteří z nás museli zvolit nová povolání, ale také na tuto nepříjemnou situaci se dá pohlížet jako na nový začátek, otevření nových příležitostí a osobního posunu.
Není třeba podléhat panice, nehledejme ale spasitele, který za nás vše vyřeší. Sami v sobě musíme najít zodpovědnost, úctu a pokoru. Vlastnosti, které se začaly z našich životů vytrácet a vlastnosti, které nás z tohoto krizového období vyvedou správnou cestou.
A jste to právě vy, komu chci poděkovat. Díky vám naše obec sílu pandemie pocítila s minimální újmou na našem zdraví. Malým poděkováním pro vás snad bude i zkrášlování našeho okolí, výsadba stromů, péče našich rybářů o Podseďák, který se stal častým cílem vašich procházek a posezení, zejména v době karantény. Hodně plánovaných akcí se obci podařilo zrealizovat a věřím, že mnoho dalších, které budou v našich silách se ještě podaří. Nebudu vás trápit jejich výčtem. Dočtete se o nich v Občasníku, který vám bude doručen koncem ledna.
Na závěr vám přeji plno optimismu, radosti, štěstí, a především pevné zdraví. Věřím, že letošní rok 2021 bude pro všechny rokem lepším a na jeho konci budeme na něj vzpomínat jako lidé solidárnější, pokornější, vstřícnější a v dobré psychické a fyzické kondici. Přeji vám, ať jediné negativní, co vás v letošním roce potká, je antigenní test. Jinak buďte pozitivní, protože určitě bude líp. Pevné zdraví vám všem!      starosta