Aktuality

28. října 2020

28. říjen 1918

Den vzniku samostatného československého státu


Je to už 102 let, co si připomínáme tento významný den.
Dokonce ještě v roce 1988, před koncem komunistické diktatury, byl prohlášen státním svátkem.
Mezi nově vzniknuvšími státy po rozpadu Rakouska – Uherska však brzy začaly spory o území na různých místech našich hranic.
Jeden konflikt se odehrával od listopadu 1918 do ledna 1919 na Slovensku (tehdy Horních Uher ) proti Maďarsku. Celkové ztráty padlých, raněných a nezvěstných byly více než 20 tisíc vojáků ze zúčastněných armád.
Dále se ve Slezsku bojovalo o Těšínsko, které vyústilo v tzv. sedmidenní válku s Polskem v lednu 1919. Zde byly celkové ztráty cca dva tisíce vojáků. (viz obr) (…tuto agresi, na stejném území, si Polsko zopakovalo po mnichovské dohodě v říjnu 1938…)
Jak známe z historie, naše hranice se ještě několikrát změnily a změnily se i vlády za těch více než sto let.
A proto si važme toho co máme a užívejme si svobody v srdci Evropy.
Vzhledem k momentální situaci u nás i ve světě se slavit ani shromažďovat nebude možné, jak tomu bylo na manifestaci v Praze 28.10.1918 (viz obr), přesto věnujte malou vzpomínku sobě i svým dětem, aby ani ony na tuto historii nezapomínaly.   
P.S. hlavně zdraví všem a nepropadejte panice.

text: Marek Janča