Aktuality

2. listopadu 2020

Památka zesnulých

2. listopad je památkou všech zesnulých. Je dnem, kdy si připomínáme a modlíme se za všechny zemřelé, je dnem, kdy přicházíme na hřbitovy, pokládáme květiny a zapalujeme svíce. Také letos si proto zavzpomínejme v tento den na své nejbližší, kteří už mezi námi bohužel nejsou. Věnujme jim vzpomínku, motlitbu, zapalme svíčku....

V letošním roce se dušičková pobožnost na místním hřbitově, tak, jak jsme zvyklí, bohužel konat nebude.

Buďte na sebe prosím opatrní, dodržujte vládní nařízení a hlavně, buďte všichni zdraví.

 

Motlitba za zemřelé:
Dobrý Bože, ty jsi Stvořitel
a Dárce života.
Děkujeme ti za život náš
i životy našich příbuzných a přátel.

S důvěrou ti svěřujeme
naše zemřelé a prosíme,
abys je přijal do náruče své lásky.

Ukaž jim své milosrdenství 
a promiň jim jejich nedostatky.
Velkoryse je odměň za vše,
co v životě vykonali
dobrého a z lásky.

Naplň jejich víru
a přijmi je mezi vyvolené v nebi.
Odpočinutí věčné dej jim, Pane,
a světlo věčné ať jim svítí,
ať odpočívají ve svatém pokoji.

Amen.

Otče náš…
Zdrávas, Maria…