Aktuality

27. září 2020

Hody 2020

Jak jinak začít Svatováclavskou hodovou neděli, než na mši v kostele.
Letos byla její slavnostní atmosféra umocněna hned několika několika událostmi. Tou nejvýznamnější byly krásné čtyřicáté narozeniny našeho otce Zdeňka.
Na mši byl přivezen koňským spřežením a přivítán špalírem místních farníků, kteří mu přišli gratulovat. Po mši svaté panu faráři přáli především pevné zdraví také zástupci dechové hudby Korytňanky, pěveckých sborů,  farní rady a pan starosta s místostarostou.
Další slavnostní událostí bylo požehnání novému CD, které nazpíval mužský a kostelní sbor.  Poté následovalo požehnání nově zrekonstruovanému pomníku padlých hrdinů. Slavnostní atmosféru podtrhl nejen zpěv sborů a hudba naší dechovky, ale také vynikající domácí zákusky, které napekly naše děvčata a všem je s úsměvem rozdávala.

Všem patří velké poděkování za vytvoření této slavnostní atmosféry, panu faráři děkujeme za udělená požehnání a za všechny farníky si dovolíme ještě jednou popřát to nejcennější, a to je pevné zdraví.

Ještě malá videoukázka. Jak říkal pan farář, tuto písničku si kdysi tito hrdinové zpívali a my děkujeme sboru za její výběr.