Aktuality

1. září 2020

Začátek nového školního roku

Jelikož jsem v letošním roce nebyl přítomen na slavnostním zahájení nového školního roku, rád bych všem rodičům, učitelům, zaměstnancům školy, ale především dětem popřál hodně sil, spokojenosti a ohleduplnosti. Školákům pak, aby se jim ve škole líbilo, našli si spoustu kamarádů a navzájem si pomáhali. Tento školní rok zřejmě nebude úplně běžným rokem, ale věřím, že díky vám všem a vaší spolupráci se školou a s učiteli, se ho podaří absolvovat ve zdraví a bez potíží. starosta

 

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021.

Dnešním dnem jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2020/2021 a hlavně jsme přívítali v naší školičce nové žáčky prváčky. Jonášek, Maruška, Beatka, Matýsek a Sebastian si po slavnostním pasování na školáky panem místostarostou na kulturním domě, pyšně vykračovali s aktovkami do školy, kde už měli nachystané své místečko i s dárečky a učebnicemi. Věříme , že se jim bude ve škole moc líbit a všem dětem přejeme úspěšný celý školní rok.

Kolektiv učitelek ZŠ Korytná, foto: Ing. Eva Gregušová