Aktuality

3. srpna 2020

Rekonstrukce pokračují také o prázdninách

Ani v prázdninových dnech nezahálíme.
Dnes dopoledne proběhla první pokládka nového chodníku v dědině a další práce na rekonstrukci pokračují.
Kromě toho se naší obci se podařilo získat dotaci na vybudování a vybavení počítačové učebny pro místní základní školu. Minulý týden byly veškeré práce ukončeny a my věříme, že učebnu budou naše děti spolu s paní učitelkami rády využívat k výuce a také jsme v Korytné tak trochu připraveni na případnou online výuku (snad už k ní nedojde, ale „štěstí přeje připraveným“ - znáte to). Zároveň byl do školy pořízen pásový schodolez, který bude sloužit k bezbariérovému přístupu v  budově.
Financování vybavení pro školu: Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude Ministerstvem pro místní rozvoj poskytnuta dotace na vybudování a vybavení počítačové učebny v ZŠ a MŠ Korytná ve výši 90% (85% SF a 5% SR) celkových způsobilých výdajů, které jsou stanoveny v částce 1 615 165,-Kč.  Zbývající způsobilé  a nezpůsobilé výdaje budou hrazeny z rozpočtu obce Korytná.