Aktuality

25. června 2020

K pasování mateřáků na školáky

byl pozván také pan starosta.


K pasování mateřáků na školáky byl přizván také pan starosta, který dětem předal dárek v podobě Knihy velkého předškoláka s věnováním a popřál jim hodně úspěchů, hodně jedniček, hodně kamarádů a hlavně, ať se jim všem ve škole moc líbí!

 

Předškoláci ve slavnostním.

Maruška, Beatka, Eliška, Matýsek a Jonášek jsou předškoláci naší mateřské školy, kteří ve středu 24. 6. slavnostním pasováním pana starosty Josefa Klona povýšili do řad školáků. Před všemi zúčastněnými se předvedli krátkou divadelní scénkou „První školní den“, zazpívali písničku „Daj mňa mamičko“. Gratulace k tomuto jejich důležitému životnímu kroku přijali od zástupců OÚ, ředitelky ZŠ a MŠ Mgr. Petry Píškové a učitelek MŠ. Rodiče dětí připravili k této příležitosti výborné občerstvení a všichni tak měli možnost zažít krásné odpoledne. Slavnostní punc celé akci dodal výborný ovocný dort, který upekla paní Hanka Danihelová. Došlo také na předávání kytiček a drobných dárečků, které si naši předškoláci odnášeli ve svých nových ekotaškách. Jak by také ne? Celou dobu docházky do MŠ totiž navštěvovali KORYTŇANSKOU EKOŠKOLKU!

Děkujeme všem, kteří nelitovali svého volného času a připravili dětem i ostatním hezký společný zážitek. H. Chýlová