Aktuality

16. června 2020

Report prací naší obce

To, že Medardova pranostika funguje, jste si určitě všimli. Naši obec naštěstí žádné záplavy nepostihly, naopak se konečně zaplnila další malá tůňka pro obojživelníky, kterou nechal pan starosta vykopat oproti přečerpávačce v Březí. Foto přiloženo.
Pro ty, kdo jste neměli čas přijít na veřejnou schůzi a přesto by vás zajímalo, na čem obec pracuje, máme malý report:
-          Probíhá rekonstrukce sklepů v domě č.p. 352, zároveň také rekonstrukce jednoho z bytů
-          Další rekonstrukcí prošly místnosti v KD (za pódiem a oproti schodům  při vstupu do sálu). Tady byly zhotoveny podhledy, nové omítky. Vyrostla sádrokartonová příčka, která bude dělit místo rozhlasovny a archivu. Do archivu byl namontován nový regálový systém a z bývalého skladiště kde čeho vznikly dvě užitečné místnosti.
-          Pokud nám počasí dovolí, v příštích dnech bude ukončena rekonstrukce pomníku padlých hrdinů u kostela. Pomník už je na místě, dodělávají se schody a plůtek. -          Také jsme vyčistili pozemek kolem studny ve Březí, přesněji vyklestlili jsme cestu k ní, taktéž jsme na vyčištěný pozemek Za Humny vysadili luční květiny a trávu. V čištění pozemku budeme pokračovat.
-          Dále jsme kopali sondy v lokalitě Močířky, pro možný vznik nové vodní nádrže.
-          Byly zahájeny práce související s připojením zbývajících domů na Kadlůbku ke kanalizaci
-          Ukončena byla rekonstrukce místního rozhlasu
-          Nově se museli vyčistit průduchy na místní ČOV, která nás neustále zlobí svými nemálo nákladnými poruchami. Taktéž jsme museli opravit přečerpávačku ve Březí. -          Co se týče úkonů ohledně pozemků: v lokalitě Kopanice dochází v těchto dnech ke geometrickému rozdělení pozemků na první kopanici, přičemž bude zakreslena cesta umožňující příjezd k chatám v této oblasti a dále k odprodeji pozemku pro umístění rozvodny elektřiny fi E.On, která pracuje na dotažení proudu do této lokality. Dále se podařilo odkoupit jednu část pozemku pod budovou pálenice, následně byla tato budova a budova TJ zaměřena a po jejich pasportech budOU zapsány taktéž do katastru nemovitostí jako majetek obce. Až poté lze směnit zbývající pozemky, na nichž stojí budova TJ, se státním pozemkovým fondem. Proces zdlouhavý, ale snad se nám podaří vše dotáhnout do zdárného konce. V lokalitě Řepniska dochází ke změně kanalizace z dešťové na splaškovou a podařilo se nám vyřídit stavební povolení na rozšíření ulice Řepniska o cca 80m k novým rodinným domům. K odkupům pozemků, či jejich směně došlo s fi Zelený vrch. Na části pozemků vyřizujeme povolení k deponii stavební suti.  -          V rámci aktualizace povodňového plánu naší obce proběhla povodňová prohlídka. Problémem je vodní nádrž Podseďák, která bude vyžadovat nutnou opravu.
-          ZŠ a MŠ Korytná musí být dovybavena elektrickým schodolezem a počítačovou učebnou, což v těchto dnech probíhá.

Poté můžeme zpětně čerpat dotaci na část rekonstrukce. Tak toto je takový report těch větších prací, které proběhly v naší obci. V letních dnech by mělo dojít k zahájení rekonstrukce chodníku v lokalitě Dědina. 

Hezký týden všem!