Aktuality

25. května 2020

Dům s pečovatelskou službou v Korytné oznamuje

a uvolňování opatření vlády od 25.5.2020.


Dům s pečovatelskou službou Korytná oznamuje, že od 25.5. bude dům opět volně přístupný pro návštěvy. Ve vnitřním prostoru však dodržujte stále zvýšená hygienická opatření a používejte roušky a ochranné prostředky, které budou k dispozici ve vestibulu.

Opatření vlády - uvolňování opatření od 25.5.2020. uvolňování opatření-specifikace_pokyny_2505 (PDF 1.36 MB)

Jak je to s rouškami? Je povoleno pohybovat se bez ochranných prostředků dýchacích cest, vyjma
následujících míst:
- o všechny vnitřní prostory staveb, mimo bydliště;
- o prostředky veřejné dopravy;
- o všechna ostatní místa, kde se nachází alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než
  2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.