Aktuality

20. dubna 2020

Vyúčtování vodné, stočné

a poplatky za rok 2019.


Informace o úhradě vyúčtování vodného, stočného a místních poplatků

 

Vážení občané,

předem omlouváme se, za zpoždění letošního vyúčtování vodného, stočného a místních poplatků kvůli koronavirové situaci. Nechtěli jsme vám faktury zasílat, protože mnoho z vás provádí platbu v hotovosti na obecním úřadě. A aby se zabránilo stání ve frontách na placení vyúčtování, rozhodli jsme se toto pozdržet. Jelikož se situace trochu zvolnila, usnesli jsme se, že vyúčtování rozešleme. I tak všechny prosíme o upřednostnění platby převodem na účet 8221721/0100 pod variabilním symbolem uvedeným na faktuře, aby se předešlo velkému shromažďování lidí na obecním úřadě. Dbejte prosím na správnost variabilních symbolů, které jsou pro každou fakturu jiné. Vzhledem k opožděnému zaslání vyúčtování je prodloužena i doba splatnosti faktur a to do 30.6.2020.

V případě, že nemáte možnost uhradit částku převodem, a chcete ji uhradit v hotovosti, dodržujte prosím omezenou provozní dobu obecního úřadu, která je změněna na základě nařízení vlády a to v Po a St od 09:00-12:00. Při hrazení v hotovosti na obecním úřadě vstupujte jednotlivě do kanceláře a používejte prosím roušky.

Děkujeme za pochopení.