Aktuality

16. dubna 2020

Malé vodní dílo Kopanice

Včera se dělaly sondy pro skladbu zeminy v rámci akce Malé vodní dílo Kopanice. V srpnu by měl být hotový projekt a pak už se budeme čekat a modlit se, aby měl stát dost financí na její realizaci.