Aktuality

9. dubna 2020

Velikonoční přání

 

Vážení a milí spoluobčané, máme před sebou velikonoční svátky.

Dny, kdy se setkávaly rodiny a trávily společně čas. Dny, kdy jsme navštěvovali kostely a slavnostní mše svaté. Letos budou tyto dny jiné. Budeme je trávit doma v rodinném kruhu, bez návštěv a koledníků, bez možnosti navštívit mše svaté. Nebuďme ale zklamaní, i v této situaci si můžeme sváteční dny udělat krásné a pohodové. Žijeme v době, kdy máme možnost mše shlédnout, nebo si je poslechnout díky médiím. S rodinami, které nemáme ve své blízkosti, se můžeme slyšet díky telefonům, nebo se dokonce vidět díky internetovým spojením. Ne každá doba poskytovala tyto vymoženosti. Nenahradí nám společná posezení, ale umožní alespoň takovýto kontakt. Buďme optimističtí i v tomto „nemocném“ období, které jen díky ukázněnosti a ohleduplnosti dokážeme společně překlenout ve zdraví. Dodržujte prosím i v tyto dny vládní nařízení. Neopouštějte, pokud to není nezbytně nutné, své domovy. Na procházku si vyjděte jen ve dvou, dodržujte odstupy, noste roušky, používejte jednorázové rukavice, chraňte sebe i ostatní. Chtěl bych vám všem jménem zastupitelů a všech našich zaměstnanců popřát krásné sváteční dny, pohodu, klid a veselou mysl a to navzdory všem úskalím. Užijte si těchto rodinných Velikonoc ve zdraví.

starosta