Aktuality

20. března 2020

Také obec Korytná

zasílá poděkování.


Chtěli bychom tímto poděkovat rodině Strižové a p. Magdaleně Mrázkové za ušití  roušek, které věnovaly obyvatelům Domu s pečovatelskou službou v Korytné.

Dále také paní Denise Baum s p. Danou Klonovou, která ušily roušky pro obec. Předány budou do Jednoty, kde si je můžete vyzvednout. V případě seniorů, kteří by potřebovali roušku a nemá jim ji kdo vyzvednout, zavolejte starostovi, či na obecní úřad a roušku vám doručíme. Pokud už roušky nebudou k dispozici, používejte šál, či šátek. Další objednaná várka přijde v průběhu příštího týdne.

V případě, že jste ochotni roušky ušít a obci je darovat, budeme rádi. Zajistíme jejich další doručení seniorům.

Volejte také v případě potřeby nákupu základních potravin, či léků. Také tuto službu pro vás obec zajistí.

Blíží se víkend, proto vás všechny znovu prosíme o dodržování nařízení vlády. Neshlukujte se do věších skupinek, zabráníte tak přenosu možného onemocnění. Jen díky ukázněnosti se nám podaří zabránit rozšíření onemocnění, jen díky naší ukázněnosti se budeme moci vrátit do zaměstnání, do škol a znovu začít fungovat. Nepodceňujte situaci. Zodpovědnost je na každém z nás. Jen díky zodpovědnému přístupu se nám podaří tuto situaci zvládnout bez újmy na zdraví.

Děkujeme dobrovolníkům, děkujeme lékařům, sestřičkám, zdravotníkům, obchodníkům, dodavatelům, pošťákům atd. Prostě všem, kdo se k této situaci staví zodpovědně.