Aktuality

3. srpna 2020

Vládní nařízení, opatření misnisterstva zdravotnictví.

Aktualizujeme.


Informace Krajské hygienické stanice Zlín: http://www.khszlin.cz/  
 webové stránky Ministerstva zdravotnictví se všemi aktuálními informacemi https://koronavirus.mzcr.cz/

Nová informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212
V případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života volejte linky 155 a 112.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje - denně od 7.00 do 19.00 hod - číslo 577 006 759, 724 221 953
Praktický lékař v Korytné Mudr. Jiří Straka - 775 946 823
lékaři v Nivnici - http://www.nivnice.cz/sluzby/zdravotnictvi/ 
lékaři Městská nemocnice Uh. Brod https://www.nemub.cz/ordinacni-doby/

Od 15.6.2020 se uvolňují překážky volného pohybu osob na většině území EU. Po ukončení nouzového stavu v České republice k 17. květnu 2020 platí na území ČR v souvislosti s epidemií koronaviru ochranná opatření ministerstva zdravotnictví. 

Aktuální informace k cestám do zahraničí naleznete na:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/cestujeme_covid19.html

 

 

AKTUÁLNĚ K 24. 7 .2020

Na základě datových podkladů o vývoji epidemie covid-19 a doporučení epidemiologů dochází od soboty 25. července k zavedení povinnosti nosit roušku na všech vnitřních organizovaných hromadných akcích nad 100 osob a od pondělí 27. července se snižuje maximální počet lidí na vnitřních hromadných akcích na 500 osob. Pořadatelé budou moci zpřístupnit nanejvýš 5 sektorů, každý pro maximálně 500 osob. 
Více informací naleznete na: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/ministerstvo-zavadi-na-vnitrnich-akcich-rousky-a-snizuje-maximalni-pocet-osob/
Aktuální Informace k cestám do zahraničí v souvislosti se šířením koronaviru ve světě
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html