Aktuality

27. února 2020

Školení zásahové jednotky

SDH Korytná.


Dne 22.2.2020 proběhlo každoroční školení zásahové jednotky. Toto školení je důležité pro akceschopnost a připravenost naší požární jednotky. Školení bylo zahájeno v 8:00 hod., bylo rozděleno do tří částí a zúčastnili se ho všichni členové našeho sboru.

V první části školení proběhl simulovaný požár za hasičskou zbrojnicí.

Ve druhé části došlo k rozdělení do tři skupin, kde velitelé a strojník školili členy v řezání motorovou pilou, v obsluze elektrické centrály, ve výzbroji zásahového vozidla a v zapojení hydrantového nádstavce na vodovodní řád naší obce.

Po praktické části proběhlo teoretické školení první pomoci v klubovně hasičské zbrojnice, které bylo zakončeno testem.

Co napsat závěrem?!

Dbejte opatrnosti při jarním úklidu a vypalování klestí – aneb co shoří neshnije. Za SDH J. Vacula, místostarosta