Aktuality

11. února 2020

Do projektu Recyklohraní

se zapojila i naše ZŠ. A hned druhé místo! Gratulujeme!


Sběr drobného elektra vyhlášení výsledků soutěže V tomto školním roce se naše škola zapojila do projektu Recyklohraní.

Jde o školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Díky školákům a studentům z celé ČR 97 tun drobného elektra a 60 tun baterií zamířilo na recyklaci 28.01.2020 Soutěž probíhala od 26. 8. do 15. 11. 2019 a do sběru elektra se zapojilo 811 škol a do sběru baterií 912 škol. Všem aktivním účastníkům soutěže patří velké uznání. Díky jejich snaze nyní vybrané elektro a baterie putují na recyklaci, kde se přemění na druhotné suroviny, a z nich pak budou moci vznikat nové produkty. U sběru elektra byly  dvě soutěžní kategorie: Nejlepší školy v každém kraji (v přepočtu kg/na žáka školy) bez rozdílu počtu žáků získaly na účet školy za 1. místo 2 000 bodů a za 2. místo 1 000 bodů. V druhé kategorii byly ještě samostatně hodnoceny větší školy s více než 300 žáky. V této kategorii získala nejlepší škola v kraji na účet školy 2 000 bodů.

Ve Zlínském kraji se na 2. místě umístila naše Základní škola v Korytné a získala tak na své ekokonto 1000 bodů.

Děkujeme tímto i Vám, kteří jste děti ve sběru podpořili. Text a foto: Mgr. Čagánková