Aktuality

2. února 2020

Máte možnost hlasovat pro Korytnou

v anketě o nejlepší projekt. Určitě si zaslouží Váš hlas.


V této rubrice máte možnost hlasovat pro projekt, který jsme přihlásili do soutěže pořádané Státním pozemkovým úřadem ve spoluupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy. Projekt naší obce - Protierozní a protipovodňová opatření vč. cesty HC3 k. ú. Korytná je asi osmnáctý v pořadí projektů. Najdete zde foto před úpravami i po nich a určitě by si zasloužil Váš hlas.  

Stačí najít příslušný projekt, vyplnit své jméno, emailovou adresu a můžete hlasovat (pouze jednou).

http://www.soutezzitkrajinou.cz/cz/prihlasene-projekty/2019