Aktuality

4. ledna 2020

Tříkrálová sbírka 2020

a přání do všech domovů.


My tři králové jdeme k vám,

štěstí, zdraví vinšujem vám.

Štestí, zdraví, dlouhá léta,

my jsme k vám přišli z daleka.

Z daleka je cesta naše,

do Betléma mysl naše.

Takto dnes koledovali a přáli Tři králové všem obyvatelům naší obce. Do Charitou pořádané Tříkrálové sbírky jste přispěli částkou Kč 24 829,- a všem za tento příspěvek moc děkujeme! Díky patří také koordinátorce celé akce p. Ivetě Juřenové, děvčatům z místního domu s pečovatelskou službou, p. Jančárové, p. Kůdelové, p. faráři a p. starostovi, kteří se postarali o průběh akce a o zázemí pro koledníky na místní faře. Velké díky také všem koledníkům s doprovodem, jež svůj volný čas věnovali této charitativní akci. Foto:JK