Aktuality

8. prosince 2019

Druhá neděle adventní

neboli neděle bronzová.


O bronzové neděli se zapaluje druhá svíce, takzvaná betlémská. Svíčka značí lásku a představuje Ježíškovi jesličky.

O této neděli by měly dívky venku uříznout větvičky stromu či keře. Nejčastěji větvičky třešně, ale může být i zlatý déšť. Komu větvička rozkvete, přinese mu do domu štěstí a děvčatům předpovídá svatbu. V 19. století chodily (krom Mikuláše) také Barborky . Svobodné dívky i vdané ženy chodily od domu k domu, předváděly výstup ze života sv. Barbory a dětem rozdávaly dárky. Těm zlobivým hrozily.

Čerpáno: www.living.iprima.cz

KRÁSNOU DRUHOU ADVENTNÍ NEDĚLI VŠEM!