Aktuality

5. listopadu 2019

Ekoškolka

měla skvělou přednášku na téma ODPADY.


Ekoškolka a téma ODPADY.
Děkujeme firmě MOJE ODPADKY a ing. Jiřímu Nevídalovi za skvělou přednášku v místní mateřské školce, která je nositelkou mezinárodního titulu Ekoškola. Kde jinde začít s láskou k přírodě, než u dětí?!

Foto a video:J.Martinec, D. Bruštíková

Ekoškolka v akci
Zajímavé, ale zároveň naučné dopoledne pro děti z EKOŠKOLKY připravili členové EKOTÝMU – Jiří Martinec a Josef Klon (starosta obce Korytná).
V programu EKOŠKOLA se v letošním roce budeme zabývat tématem ODPADY, které je velmi aktuální pro lidi, kterým záleží na tom, v jakém prostředí žijí a jak chránit naši planetu před tunami odpadu.
Celá akce proběhla v pondělí 4. 11. 2019 dopoledne. Byla zahájena přednáškou pana Ing. Jiřího Nevídala na téma „MOJE ODPADKY.“ Zábavnou formou získávaly děti nové poznatky. Vysvětlil jim, jak předcházet vzniku odpadu a hlavně nevytvářet odpad z PETlahví!/NEPETOVAT/
Následovala vycházka na sběrný dvůr, kde si děti prohlédly třídění odpadu. Nejzajímavější částí celého dopoledne byl příjezd, ukázka práce a prohlídka popelářského auta. Za teplého počasí v areálu proběhla i minidiskotéka pod vedením „strýca Jirku“ s názvem „Já jsem taky popelář.“
Cílem této akce bylo hravou formou učit děti šetřit a zkrášlovat prostředí naší vesnice, blízkého okolí a celé naší planety. Pokud se budeme všichni snažit v tomto duchu děti vychovávat, je to určitě správné.
Pánové, děkujeme za váš čas a nápad. Byla to super akce.
D. Bruštíková