Aktuality

3. července 2019

Korytňanští farníci

pořádali pouť do Senetářova, Křtin a Sloupu.


Korytňanští farníci  pořádali pouť do Senetářova, Křtin a Sloupu. První zastávka byla v Senetářově. Zde byl první kostel, jehož stavba byla povolena v roce 1968 a jedná se o jeden z prvních moderních kostelů zasvěcený Sv. Josefu, o což se zasloužil pan farář P. Vavříček, který byl 50 let v obci Jedovnice duchovním. Stavět se začal v roce 1971 a vysvěcen byl až za dalších dvacet let tj. v roce 1991 biskupem V. Cikrlem. Sešlo se zde 15 000 poutníků. Mše mohly být slouženy jednou do měsíce a mimo ně nebyl kostel nikomu přístupný.

Ze Senetářova jsme jeli do obce Křtiny. Tady se starají o kostel premonstráti. Bratr  Metoděj nám poskytl výklad o historii kostela a Otec Zdeněk sloužil mši svatou za asistence Šimona Vávry  a Jendy Juřeny. Zpěv doprovodil hrou na trubku pan Zámečník. Po této mši jsme se odebrali k obědu a  společně jsme se nejen zasytili, ale také si poseděli a pozpívali s panem Zámečníkem a Kachníkem.

Poslední zastávkou byl  Sloup, ve kterém je kostel zasvěcen Panně Marii Sedmibolestné. Historii kostela nám připomněl zdejší pan farář Otec Chytlík. Na závěr udělil Otec Zdeněk všem požehnání a ve zdraví a duchovně posílení jsme se vrátili zpět domů. Foto a text dodala za farníky p. A. Mikesková, děkujeme.