Aktuality

9. června 2019

Dnešní neděle patřila

platinovým jubilantům.


Dnešní neděle byla slavnostní především pro ročník 1949. Mše svatá se nesla v duchu přání těmto platinovým jubilantům. Pan farář ročníku požehnal, všem popřál a také zavzpomínal na Ty, kteří se tohoto, jak říkal, moudrého věku nedožili. Kostelem se také nesla nová píseň, která byla pro naše jubilanty dárkem od kostelního sboru.

Ročník 1949 po mši pokračoval na kulturní dům, kde byl přivítán panem starostou, paní ředitelkou a dětmi místní základní školy. Po krátkém pásmu básniček následovala přání k tomuto krásnému jubileu a společný přípitek.

Ještě jednou Vám všem přejeme krásné dny plné pohody a lásky a jak pan starosta citoval Johna Lennona:

„Když jsem byl malý, ptal jsem se mamky, co je v životě nejdůležitější. Ona mi odpověděla: "Štěstí". Když jsme pak ve škole psali, co chceme v životě být, já napsal: "Šťastný". Řekli mi, že jsem nepochopil zadání. Já jim odpověděl, že oni nepochopili život.“

Mějte pevné zdraví a BUĎTE ŠŤASTNÍ!