Aktuality

26. května 2019

První svaté přijímání

a krásná slavnostní neděle.


Dnešní prosluněná neděle patřila dětem a jejich rodičům, kteří je doprovodili k Prvnímu svatému přijímání. Zazpíval kostelní sbor, Nivnická schóla a přišla zahrát naše dechová hudba Korytňanka. Také díky otci Klimešovi byla tato neděle opravdu slavnostní. Všem děkujeme.