Aktuality

16. března 2019

Beseda s PhDr. Miroslavou Polákovou, Ph.D.

u příležitosti 80. výročí nacistické okupace.


Beseda s PhDr. Miroslavou Polákovou, Ph.D. v Korytné

U příležitosti 80. výročí nacistické okupace byla v Korytné uspořádána beseda s autorkou knihy Měli odvahu žít paní Miroslavou Polákovou. V knize se zabývá odbojem na Uherskobrodsku a nás nesmírně potěšilo, že se svým výkladem zaměřila právě na Korytnou a její odbojáře. Kdo přišel, určitě ocenil její autentický výklad. Paní Polákové ještě jednou velmi děkujeme a budeme se těšit na setkání s ní při dalších příležitostech. Poděkování patří také panu Marku Jančovi a jeho rodině, kteří se postarali o organizaci celé této páteční besedy, a také za sponzorství obci Korytná. Díky vám všem, kteří jste přišli, zavzpomínali, či načerpali nové informace o této nelehké době, kterou je potřeba neustále připomínat, aby nedošla v zapomnění.