Aktuality

5. března 2019

Fašank v úterý pokračuje

a je veselo!


Fašank pokračuje také dnes v úterý. Je krásné vidět ty nejmenší, jak za doprovodu paní učitelek tančí a zpívají. Jen tak dál, ať nám z nich vyrostou pořádní fašankáři!

Také naši mladí přišli v dobré náladě a hlavně ve velkém počtu, což je skvělé. Pokud Vám nadšení vydrží, nemusíme se o udržení této krásné tradice bát.

Takže, za obec opravdu moc děkujemi všem - mládeži, dětem, paní učitelkám, muzikantům a všem, kdo otevřel dveře a vpustil si do domu dobrou fašankovou náladu, za pohoštění.Také Mgr. Světlaně Čagánkové a Míši Máčalíkové za pěveckou a taneční přípravu ročníku a všech ostatních a v neposlední řadě rodičům, kteří se také zasloužili o organizaci letošních fašanků. Musím také poděkovat děvčatům z obecního úřadu za přípravu pohoštění a Jirkovi s Romanem za dobrý guláš.

A fčíl fšeci dojdite pochovat tů našu kmotru basu.

Josef Klon