Aktuality

5. ledna 2019

Tříkrálová sbírka

Díky Vám Korytná přispěla darem ve výši Kč 21 613,-.


My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.

Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.

Z daleka je cesta naše, do Betléma mysl naše.

Co ty černej, stojíš v zadu, vystrkuješ na nás bradu.

A já černej vystupuju a nový rok Vám vinšuju.

Tříkrálová sbírka

Dnes v Korytné proběhla Tříkrálová sbírka, kterou každoročně pořádá Charita Česká republika. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. Díky koordinátorům, koledníkům a hlavně Vám dárcům byla letos uspořádána již posedmnácté. Děkujme dětem, které šly koledovat a jejich doprovodu. Dík patří také panu faráři, který kromě požehnání v kostele poskytl všem azyl na místní faře, kde děvčata z domu s pečovatelskou službou pod vedením Ivety Juřenové připravily všem koledníkům občerstvení.  Velké poděkování patří samozřejmě Vám všem, kteří jste darovali celkem Kč 21 613,-. Foto:JK