Aktuality

1. ledna 2019

Krásný nový rok

2019!


Novoroční přání:

Vážení spoluobčané,

Chtěl bych Vás tímto přivítat v novém roce 2019. Je to již dva měsíce ode dne, kdy jsem byl díky Vám zvolen starostou naší obce. Chtěl bych proto využít této příležitosti a všem těm, kteří mě volili, poděkovat, vážím si toho. Jak Vám, tak i ostatním slibuji, že se budu ze všech sil snažit být tady pro Vás. Jak již mnozí z Vás vědí, proběhla v naší obci v minulém roce velká rekonstrukce školy a školky, která nás stála 25 milionů a na kterou si obec musela vzít půjčku 16 a půl milionu korun, čímž jsme finančně svázáni na několik let. Byla to investice do našich nejmenších, do naší nastupující generace a byla nutností pro zachování školy a školky v naší obci.

Z tohoto důvodu jsem se rozhodl, že v tomto volebním období se budu snažit hlavně opravovat a udržovat obecní majetek. Nepůjde to lehce, jelikož budeme mít jen omezené finanční prostředky, ale věřím, že sice pomaleji, než bych chtěl, ale postupně půjde plnit Vaše požadavky.

Budu velmi rád, když naše obec bude i nadále kulturně žít a společně se scházet nejen v kulturním domě při nejrůznějších příležitostech. Pokud se do organizování společenských akcí zapojí co nejvíce spolků naší obce, budu  potěšen a třešničkou na dortu bude Vaše návštěvnost. Musíme si připomenout, že pospolitost je velmi důležitá. Jeden bez druhého nelze fungovat. Pořadatelé potřebují návštěvnost a bez Vás návštěvníků zase nemá smysl jakoukoli akci pořádat. Není nic krásnějšího, než  když čas a úsilí věnované do organizování kulturního dění se zúročí zaplněným sálem, spokojeným obecenstvem a Vašimi úsměvy.

Žijeme v malé vesnici, kde každý každého známe, dovolím si říci, že ve velmi hezké, příznivé době, v míru. Co víc si přát. Buďme tolerantní, buďme spokojení a hlavně, buďme všichni zdraví. Naučme se odpočívat a společně se bavit, zkusme trošku zvolnit.  Žijeme v bezpečné zemi, máme se v ní dobře, tak si toho važme.  Buďme hrdými KORYTŇANY!

Ještě jednou Vám všem přeji do nového roku štěstí, lásku, klid v duši a hlavně tolik potřebné zdraví. Mějte se krásně. 

1.1.2019

Za obec Korytnou Josef Klon, starosta

 

PF obec.jpg