Aktuality

19. prosince 2018

Svoz odpadů v roce 2019.

Termíny svozu odpadů pro rok 2019 zde:


 Připomínáme registraci svozu odpadů! Pokud chcete uplatnit slevy na svoz odpadů, vyplňte odpadový dotazník.

Také upozorňujeme, že při svozu plastů je potřeba, aby váha jednoho pytle byla minimálně 2 kg a pytel musí být označen Vašim kódem, jinak  Vám body potřebné k uplatnění slevy na svoz odpadu nebudou započítávány. 

 

Třídíme a spoříme!

V rámci nového způsobu třídění odpadu se můžete zaregistrovat na www.mojeodpadky.cz a tím získat body, které Vám  spolu se správným tříděním sníží cenu za svoz odpadu.

Co k přihlášení na www. mojeodpadky.cz potřebujete?

Stačí Vám login a heslo, které naleznete na okraji stránky s obdrženými čárovými kódy.

Následně zkontrolujte a potvrďte inventuru stanoviště a vyplňte odpadový dotazník.

Nemáte přístup na internet?

Formuláře v tištěné podobě obdržíte na obecním úřadě, kam je vyplněné odevzdáte a my Vás elektronicky zaregistrujeme.

 

HARMONOGRAM SVOZU ODPADU V KORYTNÉ V ROCE 2019.

 1. Svoz komunálního odpadu bude prováděn fi SUEZ. Sváženy budou pouze popelnice opatřené ŠTÍTKEM S ČÁROVÝM KÓDEM. 

 

Termín svozu komunálního odpadu:
10.01.2019 16.05.2019 19.09.2019
24.01.2019 30.05.2019 03.10.2019
07.02.2019 13.06.2019 17.10.2019
21.02.2019 27.06.2019 31.10.2019
07.03.2019 11.07.2019 14.11.2019
21.03.2019 25.07.2019 28.11.2019
04.04.2019 08.08.2019 12.12.2019
17.04.2019 22.08.2019 18.12.2019
02.05.2019 05.09.2019  

 

 2. Svoz plastů v roce 2019. Naplněné pytle je nutno označit ŠTÍTKEM S ČÁROVÝM kódem a číslem popisným (fixem na pytel) pro případ ztráty čárovného kódu způsobené manipulací. Při svozu plastů je potřeba, aby váha jednoho pytle byla minimálně 2 kg.

 

Termín svozů pytlů s PVC odpadem:
07.01.2019 06.05.2019 02.09.2019
04.02.2019 03.06.2019 07.10.2019
04.03.2019 08.07.2019 04.11.2019
08.04.2019 05.08.2019 02.12.2019

 

 3. Svoz ostatního odpadu - papír, tiskoviny, plechovky, tuk...2019. Balíky papíru či plastové lahve naplněné tukem je nutno označit ŠTÍTKEM S ČÁROVÝM KÓDEM a číslem popisným (fixem na pytel) pro případ ztráty čárovného kódu způsobené manipulací.

Termín svozů papírů, plechovek, tuk
21.01.2019 22.07.2019  
18.03.2019 16.09.2019  
20.05.2019 18.11.2019  

 

 Důležité: Pytle s odpady plňte tak, aby byly maximálně využity (tzn. mačkejte PET lahve a podobně). Podle zkušeností je efektivní naplněnost od 2,5 do 4 kg plastů na 1 pytel. Svázaný balík papíru pro odevdání by měl mít váhu min. 5 kg a pytel s papírem váhu v rozmezí 5-10 kg. 

Pokud máte v době svozu pouze částečně zaplněnou popelnici komunálním odpadem a nepovažujeme za nutné ji vyvést, nedávejte ji v době svozu před dům a  vyčkejte na další svoz.