Aktuality

2. prosince 2018

Vítání občánků 2018

Vítáme Vás děti mezi námi! 


 

„Děti jsou kotvy, které drží matčin život.“ —  Sofoklés 


VÍTÁNÍ DO ŽIVOTA

Neděle 2. prosince se stala slavnostním dnem především pro sedm nejmladších občánků Korytné a pro jejich rodiče. Pan starosta Josef Klon je všechny přivítal na obecním úřadě. Dětem popřál především hodně zdraví do života, rodičům pak trpělivost při výchově. Slavnostní chvíle podpořily také děti z mateřské školky. Přišly potěšit všechny přítomné básničkami a písničkami. V závěru vítání občánků se rodiče podepsali do pamětní knihy, od pana starosty obdržely finanční dárek a maminky kytičku. Pro koho byla tato neděle slavnostní? Kteří jsou naši noví občánkové? Tak tedy, letos jsme s radostí přivítali tyto děti: Lucie Kršová, Klára Vaškových, Viktor Vlčnovský, Pavlína Rybníčková, R. K., Kryštof Zimčík a Stela Maňáková. 

Mgr. P. Píšková