Aktuality

1. listopadu 2018

Poděkování

 a výsledek ustavujícího zasedání.


Jak jistě mnozí z Vás vědí, proběhlo včera ustavující zasedání obce Korytná. Chtěl bych Vám všem poděkovat za zvolení do funkce starosty naší obce. Budu se snažit naplňovat toto poslání jak nejlépe to půjde a je mi velkou ctí se tohoto úkolu zhostit. Věřím, že i díky spolupráci Vás spoluobčanů bude Korytná pospolitější a zas o něco krásnější. Poděkování patří také starostovi za šestnáct let práce pro obec a všem zastupitelům , kteří v naší  obci působili v minulém  volebním období. Josef Klon

Za zvolení do dalšího volebního období také děkují:

 

Místostarosta: Jakub Vacula

Finančního výbor: předseda Jiří Martinec, členové: ing. Jiří Bazala, p. Iveta Juřenová

Kontrolní výbor: předseda Ing. Miroslav Tomanec, členové: p. Ladislav Vacula, Ing. Kristýna Křivánková

Výbor pro výstavbu, územní rozvoj a podnikatelské prostředí: předseda Vladimír Janča

Výbor pro sociální a občanské záležitosti: předsedkyně Mgr. Petra Píšková

Výbor pro koordinaci společenské, kulturní, sportovní a zájmové činnosti: předseda Josef Penčák

Výbor pro životní prostředí: předseda Petr Mahdal

Výbor ochrany veřejného pořádku: předseda Marek Janča