Aktuality

30. září 2018

Svatováclavské hodování a slavnostní otevření budovy ZŠ A MŠ Korytná

nám letos prodloužil státní svátek.


Jak jsme už zmínili, letos nám naše hodování zahájili milovníci výšlapů již osmnáctým ročníkem výletu k minerálnímu pramenu a obrázku Sv. Václava. Odpoledne jste pak byli všichni zváni na slavnostní otevření nově zrekonstruovaných prostor ZŠ a MŠ. Podpořit otevření prostor pro naše nejmenší přišla mimo jiné také naše dechová hudba, za což jim patří poděkování. V přiložené foto galerii můžete vidět, jak celá akce probíhala. foto:JK

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ BUDOVY ZŠ A MŠ KORYTNÁ

Přestože si naši školáci a malé děti ze školky slavnostně otevřeli školu a školku už 5. září, k opravdu „Slavnostnímu otevření budovy ZŠ a MŠ“ došlo 28. září. Tento slavnostní sváteční den jsme se odpoledne sešli společně s projektanty, vedením firmy STAMOS, otcem Zdeňkem Klimešem, zastupiteli obce a širokou veřejností, abychom oficiálně otevřeli veřejnosti vnitřní prostory nově zrekonstruované budovy. Otec Klimeš požehnal nejen nově zrekonstruovanou budovu, ale požehnání dal také dětem i všem zaměstnancům školy. Doufáme, že nově zrekonstruovaná budova bude dobře sloužit svému účelu, že dětem i všem dospělým se v ní bude skvěle dařit. Mgr. P. Píšková

 

Večer pak následovala diskotéka DJ ROSSY. Tentokrát se za hojného počtu tancovalo až do pozdních ranních hodin. 

Páteční program byl pestrý a my děkujeme všem, kdo jste se jak koliv podíleli na pořádání pátečního programu. Samozřejmě děkujeme také všem hodařům, kteří se přišli pobavit, podívat, projít.... bez Vás by nemělo smysl akce pořádat. Děkujme.