Aktuality

27. května 2018

První svaté přijímání

v Korytné.


Bůh, který stvořil člověka, mu dal rozum, aby Ho mohl poznávat, vůli, aby Ho miloval, oči, aby viděl Jeho díla a jazyk, aby Ho mohl chválit.
sv. František Saleský 
Dnešní prosluněná neděle patřila dětem, které přišly k prvnímu svatému přijímání. Poprvé, za účasti svých rodičů, kmotrů a příbuzných, při slavnostní mši přijaly Tělo Páně.
Všichni jim přejeme, aby do kostela na mše chodily každou neděli tak rády, jako dnes.
 
Za krásnou slavnostní mši děkujeme nejen panu faráři, ale také rodičům, muzikantům a schole z Nivnice. Poděkování patří také všem ostatním, kteří se podíleli na výzdobě, úklidu a vůbec na všech přípravách tohoto svátečního dne.