Aktuality

22. května 2018

Zásah jednotky SDH

Děkujeme všem hasičským sborům.


Hasičský výjezd k požáru rodinnému domu č.p. 146

V pátek dne 18.5.2018 v 10:41 byla operačním střediskem ve Zlíně zaslána výzva pro členy zásahové jednotky obce Korytná k výjezdu k požáru nízké budovy č.p. 146 – Meziújezdy, osmý dům od kostela směr Uh. Brod. Na hasičskou zbrojnici jsme se dostavili v počtu 7 lidí, a to konkrétně Vacula J. - velitel zásahu, Borýsek J. - strojník, Vacula D., Vaškových J., Pospíšil R., Mančal R., Borýsek M. Výjezd na místo požáru byl uskutečněn 4 minuty po vyhlášení poplachu, a to hasičskou cisternou CAS 32 a hasičskou dodávkou DA L1Z. V době příjezdu byl požár na střeše výminku rodinného domu. Odpojili jsme elektrickou energii a vypnuli hlavní přívod plynu. Hašení požáru jsme zahájili dvěma proudy C od rodinného domu p. Penčáka, abychom zamezili šíření požáru na tento sousedící dům. Hasiči z Nivnice a profesionální hasiči z Uh. Brodu zahájili hasební práce ze strany od Řepnisk. Požár jsme měli pod kontrolou za 20 min. Následně bylo prováděno vyklízení a dohašování výminku, aby nedošlo k obnovení požáru. V průběhu hasebních prací bylo prováděno ohledání a šetření příčiny vzniku požáru vyšetřovateli. V současné době je v šetření výše škody a uchráněných hodnot. Jednou z pravděpodobných verzí příčiny je samovznícení mokrého uhlí ve výminku. Z místa zásahu jsme odjížděli ve 14:20. Majitel domu byl poučen a byl mu předán telefonický kontakt na p. Borýska - velitele jednotky, pokud by se z místa požáru začal znovu šířit kouř v následujících hodinách. Příjezd na základnu byl po doplnění vody a nafty kolem 14:45. Včasným a rychlým zásahem byla uchráněna nová střecha rodinného domu, potažmo celý rodinný a sousedící dům. Jménem velitele zásahu za obec Korytná bych chtěl poděkovat všem hasičům, kteří se zúčastnili zásahu a dalším občanům, kteří byli nápomocni – starostovi obce a kuchařkám, které nám po zásahu připravily oběd - výborný smažák.

 Jakub Vacula, zástupce velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Korytná, velitel zásahu u rodinného domu za obec Korytná.

Také za obec Korytnou se připojujeme k poděkování jak našemu, tak všem ostatním hasičským sborům.

IMG_20180518_111358.jpg

IMG_20180518_112943.jpg

IMG_20180518_114834.jpg

IMG_20180518_120213.jpg

IMG_20180518_120222.jpg

IMG_20180518_123857.jpg

IMG_20180518_125131.jpg

IMG_20180518_143424.jpg

 


Sdílet tuto stránku na sociálních sítích: