Aktuality

7. března 2018

Malé připomenutí

jednoho z velikánů. Dnes si připomínáme narození T.G.Masaryka.


Tomáš Garrigue Masaryk

* 7. 3. 1850 Hodonín
† 14. 9. 1937 Lány

 

„Vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoli nenávist k jiným.“

 

Tomáš Garrigue Masaryk byl pedagog, politik, státník a filozof. Byl poslancem rakouské říšské rady a univerzitním profesorem. V roce 1918 se stal prvním Československým prezidentem. Díky významnému podílu na vzniku samostatného nezávislého státu byl označen za Prezidenta Osvoboditele. K jeho osmdesátým narozeninám byl v roce 1930 přijat zákon o zásluhách T. G. Masaryka, který obsahoval větu „Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil se o stát“. Celkem sedmnáctkrát byl navržen na Nobelovu cenu míru. Je po něm pojmenován řád Tomáše Garrigua Masaryka, jedno ze státních vyznamenání ČR a bývalého Československa. Zasadil se také o založení brněnské Masarykovy univerzity, která byla po něm v roce 1919 pojmenována. Jeho jméno nese celá řada ulic a náměstí v ČR i v zahraničí.

Zdroj: https://citaty.net/autori/tomas-garrigue-masaryk/