Aktuality

10. března 2018

Máme téměř hotovo

Všem zúčastněným moc děkujeme za pomoc!


Dnes dopoledne se díky šikovným a ochotným pomocníkům podařilo přestěhovat školku a kuchyň s jídelnou do prostor KD, kde bude jejich dočasné sídlo po dobu rekonstrukce školky. Věříme, že se dětem bude v KD líbit! Moc děkujeme za ochotu přijít a přiložit ruku k dílu při docela náročné akci. Jste skvělí! JK

Akce kulový blesk – po Korytňansku
Na sobotu 10. března zorganizovala obec ve spolupráci se školou přesun naší mateřské školy do dočasných náhradních prostor v místním kulturním domě. Přestěhování se týkalo také kuchyně, která vaří nejen pro děti, ale i pro cizí strávníky. Celá akce byla o to náročnější, že prostory v kulturním domě bylo třeba v krátké době upravit pro potřeby školky a kuchyně. Co všechno „úpravy“ obnáší? Bylo nezbytné vystavět příčky pro oddělení MŠ, rekonstrukce sociálního zařízení pro děti i pro dospělé, úprava prostorů pro dětské šatny, rekonstrukce elektřiny a vody v prostorech kuchyně, rozšíření prostoru kuchyně, vybudování technického zázemí pro zaměstnance, no a v neposlední řadě výmalba veškerých prostor. Díky obecním zaměstnancům a Leoši Mikulcovi se v krátkém čase podařilo to nejdůležitější k přestěhování připravit. A jak vypadal sobotní přesun? Za pomoci rodičů, hasičů, zaměstnanců obecního úřadu a zaměstnanců ZŠ a MŠ se nakonec přestěhování nábytku, hraček, potřebného materiálu, vybavení kuchyně, zařízení kuchyně a celý sklad potravin podařilo přesunout. Práce to byla pro všechny jistě velmi náročná. Tímto chceme všem dobrovolníkům poděkovat, protože bez jejich pomoci by nebyla celá akce proveditelná. Proto ještě jednou VŠEM POMOCNÍKŮM DĚKUJEME
Mgr. Píšková, foto Josef Klon​

.