Aktuality

22. ledna 2018

Třídíme odpad s chutí

Zaregistrujte se a získejte odměnu!


Třídíme a spoříme!

V rámci nového způsobu třídění odpadu se můžete zaregistrovat na www.mojeodpadky.cz a tím získat body, které Vám  spolu se správným tříděním sníží cenu za svoz odpadu. Zde se Vám také budou průběžně zobrazovat informace o množství Vámi tříděného odpadu a svozu odpadu komunálního.

Co k přihlášení na www. mojeodpadky.cz potřebujete?

Stačí Vám login a heslo, které naleznete na okraji stránky s obdrženými čárovými kódy.

Následně zkontrolujte a potvrďte inventuru stanoviště a vyplňte odpadový dotazník.

Nemáte přístup na internet?

Formuláře v tištěné podobě obdržíte na obecním úřadě, kam je vyplněné odevzdáte a my Vás elektronicky zaregistrujeme.

Zároveň se obec Korytná rozhodla ocenit Vaše úsilí finanční odměnou. Díky evidenci svozu odpadu na www.mojeodpadky.cz snadno vyhodnotíme, kdo z Vás se snažil nejvíc a tudíž jeho číslo popisné bylo nejúspěšnější v třídění odpadu. Vámi uvedené kontaktní osobě bude během měsíce prosince 2018 vyplacena  finanční odměna, o které bude včas informována. 

 

1.místo

Kč 3 000,-

2.místo

Kč 2 000,-

3.místo

Kč 1 000,-

4.- 10. místo

Kč    300,-

11. -12. místo

Kč    100,-

 

přihlášení na odpady (PDF 143.37 kB)     názorný popis přihlášení

přihlášení na odpady2.jpg