Aktuality

6. ledna 2018

Tříkrálová sbírka 2018

My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám.


TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Také v letošním roce se v Korytné uskutečnila Tříkrálová sbírka. Všichni zúčastnění se sešli krátce po obědě v kostele, kde si malí koledníčci oblékli královské kostýmy a spolu s vedoucími skupinek dostali požehnání od otce Zdeňka Klimeše. Poté se osm skupin vydalo do obce s Tříkrálovým poselstvím. Počasí nám letos přálo. Byl pěkný slunečný den. Koleda My tři králové se nesla celou vesnicí. V závěru se všichni sešli na faře, kde bylo pro koledníky i jejich doprovod připravené občerstvení. V letošním roce se podařilo v Korytné vybrat celkem 20 562Kč . Všem, kteří do sbírky přispěli patří velké poděkování.  Mgr.Píšková P.

Děkujeme koledníčkům, doprovodu i všem, kdo pomohli, či přispěli.