Aktuality

30. listopadu 2017

Mužský sbor

tentokrát v obci Topolná. 


Mužský sbor z Korytné vzorně reprezentoval naši obec v sobotu 25.11. v Topolné při posezení pro seniory. Byl vybrán již v květnu při akci zpívání "Pod 
lipú" a to na základě repertoáru souboru, který upoutal organizátory písničkami. Senioři děkovali velkým potleskem vestoje. Poděkovat přišel osobně také
starosta obce Topolná a zároveň jsme dostali pozvání na příští rok. Tímto patří poděkování všem, kteří se této vydařené akce zúčastnili.
Všem děkuje Ludmila Věrná, vedoucí mužského sboru. (F. Věrný)

BESEDA S DUCHODCI 20170071.jpg

BESEDA S DUCHODCI 20170074.jpg