Aktuality

19. listopadu 2017

Mons. Josef Nuzík, nynější pomocný biskup a generální vikář olomoucké arcidiecéze

sloužil děkovnou bohoslužbu v Korytné 


Zdála se to sobota jako každá jiná, ale opak byl pravdou. Byla výjimečná.

Dalo by se říci, oslava kulatého výročí narozenin jako každá jiná, ale opak byl pravdou. Byla výjimečná.

Výjimečné sobotní odpoledne, výjimečná oslava jubilanta Ing. Jana Mazucha, která začala v kostele Sv. Václava v Korytné děkovnou bohoslužbou Mons. Josefa Nuzíka, pomocného biskupa olomouckého a za přítomnosti našeho pana faráře Mgr. Zdeňka Gerharda Klimeše. Pro všechny přítomné byla tato mše určitě hlubokým duchovním zážitkem.

Oběma za celou obec výstižně poděkoval a na dřívější působení a přínos pro naši obec zavzpomínal Ing. Stojaspal. Poděkovat a popřát přišli také další zástupci naší obce.

Všichni budeme doufat, že nás svou návštěvou Mons. Josef Nuzík pomocný biskup olomoucký nepoctil naposled. K  jeho jmenování ještě jednou gratulujeme.

Panu Mazuchovi přejeme štěstí, lásku, to nejdůležitější - pevné zdraví a ať se mezi nás do Korytné vždycky rád vrací. 

foto: Ing.J. Mazuch ml.