Aktuality

25. září 2017

Vyhodnocení soutěže

Zelená stuha České republiky 2017.


Jelikož jsme nositeli ocenění  Zelená  stuha Kraje 2017, na kterou navazuje celostátní soutěž Zelená stuha České republiky, byli jsme dnes, tj. 25. 9. 2017, jakožto zástupci naší obce pozváni na vyhodnocení této soutěže do Senátu ČR.  První tři místa se nám bohužel nepodařilo obsadit, ale byla nám díky záštitě Ministerstva životního prostředí, které také soutěž finančně podporuje,  předána odměna v podobě možnosti čerpání dotace do výše Kč 400 000,-. Pro naši obec to jistě není malá odměna (v krajském kole Kč 200 000,-) a bude využita dle podmínek pro čerpání této dotace. Díky všem, kdo se o toto ocenění zapřičinili a věříme, že se budeme společně snažit o tu naši vesnici co nejlépe pečovat.

Vítězi Zelené stuhy České republiky, kterým se stalo Poříčí u Litomyšle, i všem ostatním oceněným obcím gratulujeme!