Aktuality

4. září 2017

Vesnice roku 2017

Ve čtvrtek 31.8.2017 u nás probíhalo celostátní kolo soutěže Vesnice roku 2017.


Jak již určitě všichni víte, získala naše obec zelenou stuhu v rámci krajského kola Vesnice roku 2017 a postoupila tak do kola celostátního.
V pátek naši obec v rámci tohoto kola navštívila komise, která má za úkol vybrat ze třinácti krajských vítězů tu nejlepší. Vesnici, která je v rámci republiky opravdovým příkladem v oblasti péče o životní prostředí. Myslíme si, že se všem v Korytné líbilo a že jsme udělali maximum pro to, aby Korytná byla v této soutěži plnohodnotným so...upeřem ostatních vesnic.
Všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na této akci, ať už je to její veškerou organizací, či Vy, kdo jste uklidili popelnice a posekli před domem trávu, nebo Vám, kteří vyváží celoročně odpady do kontejnerů a nikoliv do lesů, či za humna všem, kdo pomáhají  při úklidu v rámci akce Ukliďme Česko, VŠEM VELKÝ DÍK! Jen díky Vám jsme se mohli této soutěže se ctí zúčastnit.
Zelená stuha je jako ocenění udělena obcím, které jsou mimořádným příkladem v oblasti životního prostředí, zelně veřejných prostranství i tvorba a péče o přírodní prvky v krajině. Je oceněním za úsilí obce a jejich občanů o zlepšení životního prostředí ve venkovském prostoru České republiky.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže bude probíhat v Senátu PČR dne 25.9.2017.

foto: J. Penčák

21291748_1757407117885099_1684544913_n.jpg

21291938_1757407057885105_530905680_n.jpg

21322600_1757407321218412_1115328478_n.jpg

21322680_1757407054551772_440018589_n.jpg

21325950_1757407084551769_1621545983_n.jpg

21325972_1757407081218436_1798108962_n.jpg

21360899_1757407061218438_516819400_n.jpg

21362828_1757407097885101_1005484437_n.jpg