Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 18. 07. 2024
NázevVyvěšenoSvěšeno
Volby
Oznámení o době a místě konání voleb
Značka: 58/2020
06.10.202012.10.2020
Oznámení o době a místě konání voleb
Značka: 54/2020
15.09.202004.10.2020
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí
Značka: 53/2020
02.09.202010.09.2020
Informace o stanovení počtu a sídle volebních okrsků a jmenování zapisovatele
Značka: 50/2020
18.08.202012.10.2020
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komice
Značka: 48/2020
03.08.202005.10.2020
informace pro obyvatele
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Značka: 22/2020, 22/2020/ÚDe
14.04.202028.04.2020
obecní dokumenty
Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelů obce Korytná
Značka: 76/2020
10.12.202021.12.2020
Záměr směny pozemků v k.ú. Korytná
Značka: 66/2020/ÚDe
27.11.202021.12.2020
STANOVENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN OBECNÍHO ÚŘADU KORYTNÁ
Značka: 60/2020
12.10.202026.10.2020
Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva obce Korytná
Značka: 57/2020
30.09.202009.10.2020
Záměr prodeje části pozemku s parcelním číslem 5865 v k.ú. Koryná
Značka: 49/2020
13.08.202031.08.2020
Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva obce Korytná
Značka: 42/2020/ÚDe
08.07.202017.07.2020
Zpráva č. 116/2019/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření obce Korytná za rok 2019
Značka: 40/2020
24.06.202030.06.2021
Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva obce Korytná
Značka: 35/2020
01.06.202015.06.2020
Záměr pronájmu plochy na střeše budovy č.p. 352
Značka: 33/2020
27.05.202015.06.2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Korytná za rok 2019
Značka: 32/2020
22.05.202030.06.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Korytná na rok 2020 č. 1/2020-56.1
Značka: 29/2020
12.05.202012.05.2023
Cenové oznámení
Značka: č.j.: 27/2020
27.04.202031.12.2020
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené sutečnosti v témže roce
Značka: č.j. 26/2020; č.ev. 26/2020ÚDe
27.04.202028.05.2020
Pozvánka na 8. zásedání ZO Korytná
Značka: 21/2020
14.04.202027.04.2020
Oznámení o zrušení 8. zasedání ZO Korytná
Značka: 15/2020/ÚDe
24.03.202030.03.2020
Pozvánka na 8. zasedání ZO Korytná
Značka: 14/2020; 14/2020/ÚDe
17.03.202030.03.2020
Závěrečný účet
Závěrečný účet DSO Východní Slovácko za rok 2019
Značka: 43/2020/ÚDe
15.07.202030.06.2021
Schválený Závěrečný účet obce Korytná za rok 2019 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Korytná za rok 2019
Značka: 39/2020
24.06.202030.06.2021
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO Východní Slovácko
Značka: 36/2020
11.06.202029.06.2020
Návrh závěrečného účtu za rok 2019 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Korytná
Značka: 31/2020
22.05.202030.06.2020
cizí dokument
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územ.řízení - Korytná, Kopanice, DTS, kab. VN, NN
Značka: 75/2020
08.12.202028.12.2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku obcí Východní Slovácko 2022-2024
Značka: 73/2020
04.12.202021.12.2020
Návrh rozpočtu svazku obcí Východní Slovácko na rok 2021
Značka: 72/2020
04.12.202021.12.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Značka: 38/2020
22.06.202009.07.2020
Návrh závěrečného účtu za rok 2019 + zpráva č. 270/2019/EKO
Značka: 37/2020
17.06.202007.07.2020
Program IV - Ekofond Východního Slovácka 2020
Značka: 34/2020
28.05.202030.11.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 28.5.2020
Značka: 28/2020
11.05.202029.05.2020
veřejná vyhláška
Značka: 9/2020; 9/2020/ÚDe
05.03.202003.04.2020
Veřejná vyhláška-návrh opatření obecné povahy
Značka: 5/2020; 5/2020/ÚDe
03.02.202024.02.2020
Rozpočet/rozpočtová opatření
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2023
Značka: 81/2020/ÚDe
30.12.202031.12.2021
Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2021
Značka: 80/2020/ÚDe
30.12.202031.12.2021
Schválené rozpočtové opatření č. 13/2020
Značka: 79/2020/ÚDe
30.12.202031.12.2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022-2024 - Sdružení měst a obcí Východní Moravy
Značka: 71/2020
01.12.202016.12.2020
Návrh rozpočtu na rok 2021 - Sdružení měst a obcí východní Moravy
Značka: 70/2020
01.12.202016.12.2020
Návrh Rozpočtu obce Korytná roku 2021
Značka: 69/2020/Úde
27.11.202031.12.2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Korytná na roky 2021-2023
Značka: 68/2020/ÚDe
27.11.202031.12.2020
Schválené rozpočtové opatření č. 12/2020
Značka: 67/2020
27.11.202031.12.2020
Schválené rozpočtové opatření č. 11/2020
Značka: 64/2020
16.11.202031.12.2020
Schválené rozpočtové opatření č. 10/2020
Značka: 63/2020
30.10.202031.12.2020
Rozpočtové opatření č. 1/2020 a 2/2020
Značka: 56/2020
23.09.202031.12.2020
Schválené rozpočtové opatření č. 9/2020
Značka: 51/2020
18.08.202031.12.2020
Schválené rozpočtové opatření č. 8/2020
Značka: 46/2020
29.07.202031.12.2020
Schválené rozpočtové opatření č. 7/2020
Značka: 44/2020
20.07.202031.12.2020
Schválené rozpočtové opatření č. 6/2020
Značka: 41/2020
29.06.202031.12.2020
Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020
Značka: 30/2020
15.05.202031.12.2020
Rozpočtové opatření č. 4/2020
Značka: 20/2020; 20/2020/ÚDe
09.04.202031.12.2020
Rozpočtové opatření č. 3/2020
Značka: 8/2020; 8/2020/ÚDe
05.03.202031.12.2020
Rozpočtové opatření č. 2/2020
Značka: 6/2020; 6/2020/ÚDe
17.02.202031.12.2020
Rozpočtové opatření č. 1/2020
Značka: 1/2020; 1/2020/ÚDe
23.01.202031.12.2020
Východní Slovácko
Rozpočtové opatření č. 3 DSO Východní slovácko
Značka: 2/2020; 2/2020/ÚDe
27.01.202031.12.2020
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněných osobám
Výzva vlastníkům nemovitosti
Značka: 52/2020
31.08.202031.08.2021
Řešení nedostat. ident. a neznámého vlastníka k.ú. Korytná
Značka: 7/2020; 7/2020/ÚDe
27.02.202030.03.2021
Mimořádné opatření
Nařízení mimořádného opatření č. 14/2020
Značka: 62/2020/ÚDe
26.10.202031.12.2020
Nařízení mimořádného opatření č. 13/2020
Značka: 61/2020/ÚDe
26.10.202031.12.2020
Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 10/2020
Značka: 59/2020
07.10.202007.12.2020
Nařízení mimořádného opatření KHS ZL kraje č. 7/2020
Značka: 55/2020
18.09.202018.11.2020
Mimořádné opatření - COVID 19
Značka: 13/2020; 13/2020/ÚDe
09.03.202031.12.2020
Mimořádné opatření - COVID - 19
Značka: 12/2020; 12/2020/ÚDe
09.03.202031.12.2020
Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví - COVID 19
Značka: 10/2020
06.03.202031.12.2021
Výzva pro ZŠ a MŠ - COVID 19
Výzva pro ZŠ a MŠ - COVID 19
Značka: 11/2020; 11/2020/ÚDe
06.03.202031.12.2021
veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení: Místní komunikace ulice Dědina, Korytná
Značka: 77/2020
14.12.202030.12.2020
Veřejná vyhláška
Značka: 23/2020; 23/2020/ÚDe
26.04.202027.05.2020
veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 1/2020
Značka: 16/2020; 16/2020/ÚDe
03.04.202021.04.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Značka: 47/2020
29.07.202031.12.2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Značka: 17/2020; 17/2020/ÚDe
06.04.202031.12.2022
Výkaz zisku a ztráty + Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty + Rozvahy
Značka: 19/2020; 19/2020/ÚDe
09.04.202030.06.2020
Výkaz zisku a ztráty + Rozvaha ZŠ a MŠ Korytná
Značka: 18/2020; 18/2020/ÚDe
09.04.202030.06.2020
Cenové oznámení
Cenové oznámení vodné + stočné na rok 2021
Značka: 78/2020
21.12.202031.12.2021
Cenové oznámení vodné a stočné na rok 2021 - SVAK
Značka: 74/2020
07.12.202031.12.2021
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
Značka: 25/2020; 25/2020/ÚDe
24.04.202025.05.2020
Cenové oznámnení vodného a stočného s účinností od 1.1.2020
Značka: 24/2020; 24/2020/ÚDe
24.04.202025.05.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 19.08.2020
Značka: 45/2020
24.07.202020.08.2020
ROZHODNUTÍ
ROZHODNUTÍ - zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace
Značka: 65/2020
18.11.202004.12.2020

RSS Odběr RSS

Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce