Aktuality

15. května 2016

DEN OTEVŘENÝCH KRONIK

Neděle 15.5.2016 patřila v Korytné historii.


V neděli 15. 5. 2016 v místní knihovně v Korytné bylo možno nahlédnout do kronik farních, obecních, školních, sportovních, či ze soukromých sbírek. Nejstarší kronika, kterou se podařilo pro tuto akci získat, byla z roku 1895. Ke zhlédnutí byly k dispozici také velmi vzácné pamětní knihy a fotoalba. Zajímavý byl i ručně psaný román. Součástí tohoto dne byla i výstava historických fotografií.
Chtěli bychom tímto poděkovat za zapůjčení kronik a fotografií Státnímu archivu Uh. Hradiště, Muzeu J. A. Komenského Uh. Brod, ZŠ a MŠ Korytná, obecnímu úřadu, p. Mikeskové, p. Penčákové, p. Mahdalíkovi a p. Chýlovi. Poděkování patří také všem organizátorům a návštěvníkům této akce.


Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array