Aktuality

27. května 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

POKUD MÁTE ZÁJEM O ČERPÁNÍ Z PROGRAMU "ZELENÁ ÚSPORÁM" ČTĚTE V PŘÍLOZE!


Nová zelená úsporám 2015         www.eazk.cz

Energetická agentura Zlínského kraje upozorňuje, že je otevřen Program

Nová zelená úsporám pro rok 2015. Program je jednodušší a lze žádat i

o částečné zateplení nebo doplnění opatření již k realizovaným opatřením na úspory energie.

Nově nepotřebujete registraci firem a SVT kódy výrobků, návrh opatření

a výpočty mohou provádět proškolení projektanti, jejich seznam najdete na:

Seznam energetických specialistů zde a projektantů najdete zde a zde

Změny v pravidlech pro rok 2015:

Zahájení příjmu žádostí: 15.5.2015

Ukončení příjmu žádostí : 31.10.2015 (do 12h)

Oprávněný žadatel: vlastník rodinného domu (bytové domy jsou podporovány pouze na území hl. m. Prahy)

Doba udržitelnosti: 10 let od vyplacení dotace

Maximální výše dotace: 50 % doložených způsobilých výdajů

 

Způsobilé výdaje jsou výdaje bezprostředně související s přípravou

a realizací podporovaných opatření, prokazatelně provedené po 1. 1. 2014,

u dílčích(A.0) opatření je stanoveno datum 1. 1. 2015

 

Kam podat žádost: Krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí

 ve Zlíně Budova 51, J. A. Bati 5645, 76001 Zlín (GPS 49.2220389N, 17.6541889E)

Výše dotace pro opatření A (Zateplení stávajících rodinných domů):

Typ konstrukce

A.0 a A.1 [Kč/m2]

A.2 [Kč/m2]

A.3 [Kč/m2]

Obvodová stěna

500

600

800

Střecha

500

600

800

Výplně otvorů

2 100

2 750

3 800

Podlaha na terénu

700

900

1 200

Ostatní konstrukce, stropy

330

400

550

 

S DOTAZY JAK POSTUPOVAT SE MŮŽETE OBRÁTIT TAKÉ NA STAROSTU OBCE

Janča Vladimír mob: 725 121 024

Příloha:pruzkum _kotlíky (DOCX 14.91 kB)