Aktuality

3. června 2024

Boží tělo

Slavnost Těla a Krve Páně, známá jako Boží tělo, jsme slavili také u nás v Korytné.  Po mši svaté šli farníci za doprovodu dechové hudby na
dvorek domu s pečovatelskou službou, kde společně s panem farářem tento křesťanský svátek oslavili. 
Všem kdo jste se věnovali přípravám této slavnosti, muzikantům, hochům v místních krojích, panu faráři i všem zúčastněným patří velké díky.
Foto: Mgr. Jitka Chvílová

Pane Ježíši Kriste,
tys za nás obětoval své tělo a krev
a ve svátosti oltářní zůstáváš mezi námi;
dej, ať slavíme památku tvého umučení s takovou úctou,
aby nám účast na tvé oběti stále přinášela ovoce vykoupení.
Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem ...